Джи Ай Ентърпрайс ООД

 

Фирма Джи Ай Ентърпрайс ООД е създадена през 2007 г. и e специализирана в областта на техническата поддръжка (facility services & technical maintenance) на сгради, съоръжения и инсталации. Компанията има богат практически опит, което позволява предлагането на решения и услуги съобразени с конкретните нужди на клиента. Джи Ай Ентърпрайс е сервизен партньор на едни от най-големите международни компании - Институт по Въздушен транспорт, Billa Bulgaria, Европарламент - София, ISS Facility Services, HP, Бенчмарк Бизнес Център, Уолтопия, Landmark Property Management, Energo Pro и други. В изпълнение на нормативните уредби, фирмата се придържа стриктно към Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на ISO 9001:2015 и Система за управление на околната среда, сертификат ISO 14001:2015. Екипът на компанията се състои от над 50 високообразовани и мотовирани инженери и техници.

www.GIE.BG