ФМ Сервиз ООД

ФМ Сервиз ООД е фирма специализирана в почистването на обществени и частни сгради. Открита през 2015 година, фирмата придобива все по-голям пазарен дял в сферата на професионалното почистване. Основните направления в дейността са:

- почистване на твърди настилки;

- почистване на стъкла и фасади;

- почистване след строително-ремонтни дейности;

ФМ Сервиз разполага с голямо разнообразие от технически средства и машини, както и набор от качествени и екологично-чисти препарати. Предлагането на услугите може да бъде еднократно или в абонаментна поддръжка. Фирмата има ресурс и готовност да реагира при спешни и аварийни повиквания.

www.FMService.bg