VDT.BG

 ВДТ България ЕООД, е най-новата компания в семейството на Бетиа Тръст АД.

http://vdt.bg