Георги Цветков - Главен изпълнителен директор

Георги Любомиров Цветков

Роден на 31.10.1975 г. в гр. Варна. Завършил "Willow Glen High School" - San Jose, California през 1994 г. и "Varna Economics University" - Class of 2000 · МИО · Varna, Bulgaria. Предприемач и бизнес лидер - основател, собственик и изпълнителен директор на Бетия Тръст АД. Притежава множество сертификати, свързани с инвестиционно посредничество, финансови пазари и др. Американски възпитаник, убеден демократ, възприел американските идеи за  личностно и бизнес развитие. Владее английски, немски и руски език.

M: 359 897 904142

george@betiatrust.com