Йордан Славчев - Финансов директор

Йордан Славчев

Роден на 01.04.1965 г. в гр. Видин. Завършил "Икономически университет" Варна през 1994 - специалност "Счетоводство и контрол". Отговаря за финансово-счетоводната дейност и отчетност на холдинга и за цялостната стратегическа посока на развитието му. Участва активно при определяне на дългосрочната стратегия, в оценката на различните рискове и бизнес сценарии, както и при взимането на важни решения. Доказан специалист и професионалист с дългогодишен опит във финансово-счетоводната дейност. Владее английски и руски език.

M: 359 897 900530

prixfixe11@gmail.com