Clean Energy

Нашите проекти за чиста енергия.


Инвестирането във фотоволтаична централа е чудесен начин за сигурна инвестиция с дългогодишен сигурен доход и сравнително бърза възвращаемост на инвестицията

Ние  предлагаме пълно структуриране на проекти за изграждане на фотоволтаични централи до 200 kW. от А до Я.

Ако разполагате с финансова възможност, но не знаете как или не ви се занимава с процедурата по  изграждането на фотоволтаична централа то ние можем да ви помогнем.


Седем стъпки към вашият проект:

  • Ще ви предложим подходящ имот на база нашия опит.
  • Ние ще подготвим всички документи по подготовка на имота за проучване и кандидастване за изграждане на фотоволтаичен парк.
  • Ние ще подадем всички документи за всички етапи в Електроенергийния оператор.
  • Ще изготвим всички електро и архитектурни проекти.
  • Ще изпълним всички изисквания към съответната община за получаване на разрешително за строеж.
  • При желание от страна на клиента можем да съдействаме и за доставката и монтажа на самата електроцентрала.
  • Подготвяне на нужните документи за подписване на предварителен и финален договор с Електроенергийния оператор.

Ние притежаваме 3 изградени собствени проекта и 6 изготвени и продадени на наши  клиенти.